Георг Спартански: Плевен става център от национално значение за развитието на Северна България


Плевен става център от национално значение за развитието на Северна България. Това заяви кметът на община Плевен Георг Спартански след участието си в заседание на Съвета по регионална политика към МРРБ, на което е била разгледана актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Актуализираната концепция ще даде визия за развитието през следващите години, ще определи основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планиране и програмиране на периода след 2020 година, е убеден Спартански.

Водещ приоритет става намаляването на неравенствата между регионите в страната, отбеляза той. „Анализът на изпълнението на стратегическия документ в последните 7 години отчита, че желаният модел на умерен полицентризъм все още не е постигнат напълно, с предложените изменения се очаква в предстоящия период да се постигнат по-добри резултати, както и да се преобърне тенденцията от моноцентризъм в процес на постепенен преход към полицентрично развитие“, обясни кметът.

Плевен е посочен сред трите центрове с национално значение в Северна България

Спартански изтъкна, че като район от йерархично ниво 1 е дефинирана столицата София, следват я големи градове от йерархично ниво 2, центрове с национално значение за територията на районите. За такива в Северна България са определени Варна, Русе и Плевен, а в Южна България – Бургас, Пловдив и Стара Загора, посочи Спартански. Следват ги средни градове от ниво 3, малки градове от ниво 4 и малки градове и села от ниво 5. В документа е записано, че градовете от второ ниво, сред които е Плевен, освен в ролята си на регионални центрове, са сред най-атрактивните дестинации за инвестиции – според класацията на fDi Magazine „Европейски градове и региони на бъдещето 2018/2019“, подчерта плевенският кмет.

Спартански отбеляза, че моделът „умерен полицентризъм“ е избраният модел на урбанистично развитие за остатъчния срок на действие на концепцията до 2025 г. На национално равнище развитието на столицата като метрополен град е съчетано с успешно развитие на ограничен брой центрове от второ йерархично ниво с национално значение. Това са Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Според този модел в Северна България ще доминират двата големи града от второ ниво – Плевен и Русе, посочи той и допълни, че като техен равностоен партньор ще се развива Велико Търново, който показва възможности да премине от 3-то към 2-ро йерархично ниво.

Плевен е силен медицински център, но му е нужна по-добра свързаност с европейската транспортна мрежа

В документа са представени обликът и основните потребности на градовете, каза кметът. За Плевен е отчетено: „запазва статута си заради важната роля в тази част на България. Очаква силно подобрена свързаност с изграждане на АМ „Хемус“. Той е силен медицински и университетски център с изявени надобластни функции, но все още изпитва последствията от преструктурирането на икономиката и силното редуциране на военните функции (ШЗО). Запазва своята висока значимост по всички показатели.

Между важните за града, но нереализирани проекти и проектни идеи, са: 1) Подобряване на регионалната свързаност с европейската транспортна мрежа – 27 km обходна връзка между първокласен път Е83 „София – Русе“ и второкласен път 35 „Плевен – Ловеч“; 2) Изграждане на връзка към строящата се АМ „Хемус“; 3) Изграждане на Интер университетски кампус с технологичен парк; 4) Изграждане на Агробизнес борса с изложбена част“.

„С този документ се оборват всички твърдения, че Плевен загива. Не само, че това не се случва, дори напротив – на Плевен се отрежда място като един от трите стълба в Северна България, върху които ще се гради бъдещата свързаност между регионите в страната ни“, подчерта Спартански.

„Концепцията не планира ресурси и не установява норми. Тя определя насоките на националната политика за пространствено развитие и служи за платформа за координиране на секторните политики с териториални измерения“, добави Георг Спартански, цитиран от БТА.

Dorian Art Gallery
Dorian Art Gallery

1 коментар

ОСТАВИ КОМЕНТАР