Има ли полза от кметските съветници в малките селища?

В Плевен представиха проект за ролята на кметските съветници в малките селища. Резултатите съобщи в пресклуба на БТА Галина Тошева от името на сдружение с нестопанска цел „Мулти етно форум“, което е работило по проекта.

Той е реализиран с около 80 000 лева

отпуснати по оперативната програма „Добро управление“.

„Целта е да се представят възможностите, които дава законодателството, да бъдат ангажирани хора с гражданска позиция и с авторитет в малките населени места, които да оказват

подкрепа на кметовете

там. Така наречените кметски съвети подпомагат кметовете при вземане и реализиране на различни инициативи в селата и малките градове. Кметските съвети се конструират от общо събрание в селището, но социологическото ни проучване показа, че няма популярност и нагласа за създаването им“, каза Тошева.

„В същото врече, хората смятат, че

биха били полезни такива органи

Кметските съветници не получават възнаграждение и вероятно и затова няма интерес към тази работа“, коментира тя.

По проекта са организирани кръгли маси в пет общини, сред които са плевенските Искър и Никопол, с участие на общински съветници и бизнеса. Те са показали, че обществото е готово, кметовете на малките населени места

имат потребност от подобни консултативни съвети

отбеляза Тошева.

По думите й проектът е установил положителен опит за кметски съвети в община Ловеч. „Без тяхно съгласие не се вземат решения от общинския съвет, койго иска тяхното мнение“, твърди Тошева. Кметските съвети са избрани по демократичен път, а не по партиен, което би била стъпка в погрешна посока, смята тя.

По проекта е издаден наръчник

„Как да участвам в местното управление на моето населено място“. Инициаторите изразиха намерение да предложат идеите си на НСОБ и законодателни промени, пише БТА.

Пицария "Наполи" Плевен
Кинополис Плевен промоции

ОСТАВИ КОМЕНТАР